You are here:Home >news>Rubber Machinery

De Guo Su Liao Xiang Jiao Ji Xie Xiao Shou Zeng Su Jian Ban Zhi 3

Published on:2014/7/14 13:19:33

Keyword:Xiang Jiao Ji Xie
Introduction:De Guo Su Liao Xiang Jiao Ji Xie Sheng Chan Shang Xie Hui VDMA Zai Shang Yi Nian De K Zhan Shang Zuo Chu Le 2014 Nian Xiao Shou...


   De Guo Su Liao Xiang Jiao Ji Xie Sheng Chan Shang Xie Hui VDMA Zai Shang Yi Nian De K Zhan Shang Zuo Chu Le 2014 Nian Xiao Shou Zeng Chang Jiang Da 6 De Le Guan Yu Ce , Dan Zui Jin Dui Ci Jin Hang Le Xiu Zheng , Yu Ce Zeng Su Jian Ban Zhi 3.
   Gen Ju Zui Xin Shu Zi ,2014 Nian De Xiao Shou E Jiang Da Dao 70 Yi Ou Yuan , Ju Yu Ji 2015 Nian Jiang Zeng Chang 4 Da Dao 73 Yi Ou Yuan 。
   Zhe Ge Xie Hui De Hui Chang UlrichReifenhuser Zai 6 Yue 13 Ri Zai De Guo Du Sai Er Duo Fu Ju Hang De VDMA Nian Du Hui Yuan Da Hui Shang Fa Biao Le 2014 Nian Yu Ce Shu Zi Gen 2013 Nian De Tong Ji Shu Ju 。
  2014 Nian 1 Yue -4 Yue Bi Jiao 2013 Nian Tong Ji , Xin Ding Chan Shui Ping Can Cha Bu Ji 。 Zong Ding Chan Shu Pan Sheng Le 6, Dan De Guo Gen Ou Yuan Ou Da Dao Le 19 De Kuai Su Er Meng Lie Zeng Chang , Er De Guo Yi Wai De Ou De Ding Chan Zeng Chang Jin Wei 3. Fei Ou Yuan Ou De Ou Zhou Guo Jia Ding Chan Shu Xia Hua Le 1.
  Reifenhuser Zhan Shi Le 2005-2014 Nian Jian De Xin Ding Chan Gen Xiao Shou E Qu Xian Tu , Cong Zhong Neng Gou Kan De Chu 2011 Nian Yi Lai De Qi Fu Yao Xiao De Duo 。 Ta Shui , Zhe Yi Xian Xiang Biao Ming Le Hang Ye Chu Yu Shi Fen Wen Ding Ju Cheng Gong De Jie Duan 。
  2013 Nian , Quan Qiu Guan Jian Su Liao Gen Xiang Jiao Ji Xie Chan Zhi Zeng Fu Wei 2.6, Da Dao Le Chuang Ji Lu De 306 Yi Ou Yuan 。 Dang Zhong Wo Guo Zhan Bi Zui Da , Zhan Dao Le 30.4, De Guo Wei 22.2( Bi 2012 Nian De 21.9 Lve You Zeng Chang )。 Yi Da Li Zi Cong 2009 Nian Yi Lai Yi Jing Lian Xu Di Si Ci Chu Xian Xia Hua , Suo Zhan Fen E Cong 8.3 Xia Die Zhi 8.1, Dan Mei Guo De Zhan Bi Lve You Shang Sheng , Cong 6.4 Zeng Zhi 2013 Nian De 6.6.
   Yin Wei Wo Guo Sheng Chan Shang Zhu Chong Ben Guo Shi Chang , Suo Yi De Guo Reng Shi 2013 Nian Quan Qiu Chu Kou Liang Zui Da De Guo Jia , Zhan 189 Yi Ou Yuan Zhe Yi Quan Qiu Chu Kou Zong E Zhong De 24.5, Bi 2012 Nian De 194 Yi Ou Yuan Xia Hua 2.5. Wo Guo Wei Ju Di Er ,12.3. Ji Ci Shi Ri Ben 9.9、 Yi Da Li 9.1 Gen Mei Guo 5.7.
  2013 Nian , De Guo Ji Xie Chu Kou E Pan Sheng 4.3 Zhi 46 Yi Ou Yuan , Wo Guo Shi Ji Zhu Yao De Chu Kou Mu Biao De Gen Qu Dong Shi Chang , Chu Kou E Wei 8.56 Yi Ou Yuan , Bi 2012 Nian Zeng Chang Le 33.7. Jin Ci Yu Wo Guo De Shi Mei Guo , Chu Kou E Wei 6.3 Yi Ou Yuan , Zeng Fu Wei 15.5.

Key-word:Xiang Jiao Ji Xie